Kúpele Turčianske Teplice

Kúpeľné mestečko Turčianske Teplice leží v malebnej prírode medzi Veľkou a Malou Fatrou v Turčianskej kotline. Krásna príroda, folklór, udržiavanie tradícií a liečebná sila prameňov je už dlhé roky lákadlom pre návštevníkov, ktorí v tejto oblasti hľadajú nielen relax, ale i riešenie svojich zdravotných problémov.

História

Vďaka liečivým prameňom ktoré sú využívané už dlhé roky patria kúpele Turčianske Teplice k najstarším v Európe. Prvá zmienka o termálnej vode z oblasti Turčianskych Teplíc pochádza z roku 1281.

O kúpeľoch Turčianske Teplice

Termálna voda vyviera z podložia pohorí Veľká Fatra a Kremnických vrchov. Teplota termálnej vody turčianskych prameňov je v rozmedzí od 38 °C do 47 °C. Sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie látky pôsobia blahodárne na liečbu viacerých chorôb, predovšetkým urologických problémoch, črevných a žlčníkových ťažkostiach.

Pri pitných kúrach sa využívajú turčianske minerálky Budiš, Fatra a Fatra Extra. Budiš je využívaný pri urologických problémoch, vody Fatra neutralizujú ph vnútorného prostredia, pôsobia proti záhe a dopĺňajú do tela potrebné minerály pri diétach a vypätí organizmu.

Bohato mineralizovaná voda je vynikajúca i na liečbu ochorení pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia. Vysoký obsah vápnika, horčíka a fluóru pôsobí i ako prevencia proti osteoporóze.

Indikácie u pacientov, ktorí dovŕšili 18. rok veku

Onkologické choroby

 • Onkologické choroby po ukončení komplexnej liečby, bez akýchkoľvek známok recidívy

Choroby tráviaceho ústrojenstva

 • Funkčné žalúdočné dyspepsie
 • Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu remisie
 • Regionálna enterokolitída, Crohnova choroba
 • Chronické ochorenie žlčníka s litiázou alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlč. ciest
 • Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

Nervové choroby

 • Chabé obrny a stavy po poliomyelitíde (klient musí byť sebaobslužný)
 • Polyneuropatie s paretickými prejavmi
 • Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu po odznení akútneho štádia
 • Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorenia v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy
 • Nervovosvalové degeneratívne choroby
 • Detská mozgová obrna
 • Parkinsonova choroba a iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

Choroby pohybového ústrojenstva

 • Reumatoidná artritída a jej varianty
 • Ankylotizujúca spondylartritída – všetky štádiá
 • Skoliózy
 • Reaktívne a druhotné artritídy
 • Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím
 • Artrózy sprevádzané funkčnou poruchou
 • Vertebrogénny syndróm s prechod. bolestivými poruchami chrbtice
 • Stavy po operáciách alebo úrazoch pohybového ústrojenstva, vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácii s použitím kĺbovej náhrady
 • Hemofilická artropatia

Choroby obličiek a močových ciest

 • Netuberkulózne zdĺhavé zápaly močových ciest
 • Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej obličke, cyst. ochorenie obličiek, nefrokalcinóza s výnimkou nelieč. hyperparatyreózy
 • Obojstranná nefrolitiáza, cystínová nefrolitiáza
 • Stavy po operáciách obličiek vrátane transplantácií, rekonštrukč. operáciách močových ciest a stav po prostatektómiách s komplik. priebehom do 12 mesiacov po operácii
 • Prostatitída, prostatovezikulitída, chronická uretritída, stavy po prostatektómii

Ženské choroby

 • Chronické zápaly vnútorných rodidiel
 • Stavy po operáciách vnútorných rodidiel

Choroby z povolania

 • Liečba pracovníkov vystavených riziku ionizujúceho žiarenia po 10 rokoch expozície v II. alebo III. kategórii rizika žiarenia
 • Ochorenia vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny)
 • Ochorenia kostí, kĺbov, svalov šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením
 • Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzik. škodlivinami
 • Liečba pracovníkov pracujúcich v prostredí ionizujúceho žiarenia, v rudnom priemysle, uránovom priemysle, pri opravár. prácach hlav. technol. zariadenia v kontrolovaných pásmach hlavného výrobného bloku a budovách pomoc. prevádzok atómových elektrární, ak práca trvá dlhšie ako 3 roky

Indikácie u pacientov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku

Onkologické choroby

 • Onkologické choroby po skončení komplexnej onkologickej liečby do 24 mesiacov bez známok recidívy

Choroby tráviaceho ústrojenstva

 • Chronické ochorenia žalúdka
 • Chronické ochorenia čriev vrátane Crohnovej choroby
 • Choroby pečene
 • Chronické ochorenie žlčníka a žlčových ciest
 • Stavy po brušných operáciách
 • Celiakia a ostatné primárne malabsorbčné syndrómy

Nervové choroby

 • Syndróm periférneho motorického neurónu (chabé obrny)
 • Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia
 • Detská mozgová obrna
 • Iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu

Choroby pohybového ústrojenstva

 • Juvenilná progresívna artritída a iné chronické ochorenia kĺbov a chrbtice
 • Vrodené chyby pohybového aparátu
 • Stavy po úrazoch a operáciách pohybového ústrojenstva
 • Vertebrogénny syndróm s bolestivými poruchami chrbtice
 • Skoliózy
 • Osteochondrózy, Perthesova choroba
 • Scheuermannova choroba

Choroby obličiek a močových ciest

 • Recidivujúce chronické netuberkulózne zápaly obličiek a močových ciest, enuréza
 • Urolitiáza po operácii alebo po spontánnom odchode konkrementu
 • Stavy po operáciách močového ústrojenstva (okrem urolitiázy) do 12 mesiacov po operácii

Choroby gynekologické

 • Zápalové ochorenia vonkajších a vnútorných rodidiel
 • Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrodeviácia maternice
 • Poruchy menštruačného cyklu, sekundárne poruchy cyklu po infekčných chorobách s postihnutím rodidiel
 • Stavy po liečených juvenilných metrorágiách
 • Stavy po brušných operáciách so vzťahom k oblasti panvy, najmä po apendektómii do 6 mesiacov po operácii