Kúpele Sliač

V západnej časti Zvolenskej kotliny v nadmorskej výške 373 m leží ďalší zo skvostov slovenských kúpeľných miest. Vďaka ich neveľkej rozlohe si i v dnešnej dobe zachovali komornú atmosféru a okrem odbornej zdravotnej starostlivosti tu nájdeme i skvelý relax v lone nádhernej prírody.

História

Najstaršia písomná zmienka o sliačskych prameňoch pochádza z roku 1244. V minulosti patrili medzi najvyhľadávanejšie kúpele Uhorska. Za svoju popularitu a príťažlivosť vďačili liečivým účinkom svojich minerálnych vôd a návštevám významných osobností politického, hospodárskeho a kultúrneho života. Dnešnú podobu majú kúpele Sliač z tridsiatych rokov 20. storočia a zostali miestom v srdci všetkých, ktorí trpia chorobami srdca a ciev.

O kúpeľoch Sliač

Vo svete sú známe štyri kúpeľné miesta, v ktorých vyvierajú pramene prirodzenej izotermickej teploty s vysokým obsahom oxidu uhličitého. Iba jeden z týchto prameňov sa nachádza v strednej Európe a to v liečebných kúpeľoch na Sliači.

Sliačske minerálne pramene patria k sústave rozsiahleho tzv. termálneho neogénneho bazéna. Na Sliači sa liečebne využíva aj jedinečný prírodný žriedlový plyn, ktorého prevažnú časť tvorí oxid uhličitý.

Minerálne žriedla týchto kvalít sa používajú predovšetkým na liečbu chorôb obehového ústrojenstva, onkologických ochorení a ženských ochorení. Kúpele Sliač patria k špičke v oblasti liečby kardiovaskulárnych ochorení.

Indikácie

  • Srdcovo cievne ochorenia
  • Onkologické ochorenia
  • Ženské ochorenia