Kúpele Dudince

Kúpele Dudince sú považované za najmladšie kúpeľné mesto na Slovensku. Ležia v južnej časti stredného Slovenska v nadmorskej výške 140 m nad morom. Dudince sú známe ako miesto s najvyšším slnečným svitom a miernymi zimami.

História

Prvá písomná zmienka o Dudinciach pochádza z 13. stor. S výstavbou liečebného domu Rubín sa začalo v roku 1960 a jeho prevádzka bola spustená o 6 rokov neskôr. Do tej doby boli kúpele tvorené iba malou jednoposchodovou budovou s kapacitou 22 postelí a malou balneoterapiou. Liečebný dom Rubín je spojovacou chodbou napojený na balneoprevádzku Kryštáľ, a podobná chodba je napojená i na neskôr postavený liečebný dom Smaragd.

O kúpeľoch Dudince

Najväčším bohatstvom kúpeľov Dudince je prírodná liečivá vysoko mineralizovaná voda, uhličitá, sulfánová, hydrogénuhličitanovo-choloridová, sodno-vápenatá, sulfidická so zvýšeným obsahom fluoridov, lítia, bóru, vápnika a hydrogénuhličitanov, slabokyslú, veľmi nízko termálnu, hypotonickú.

Prirodzená teplota vody je 27,2 °C a celková mineralizácia 5 923 mg/l. Celosvetovým unikátom je výskyt 1450 mg oxidu uhličitého a necelých 6 mg sírovodíka v jednom litri. Voda s podobným zložením sa nachádza už iba v Japonsku a známych francúzskych kúpeľoch Vichy.

Vďaka jedinečnému zloženiu minerálnej vody sú kúpele vhodné predovšetkým na liečbu pohybového aparátu, srdcovo-cievneho systému, nervového systému a profesionálneho preťaženia.

Indikácie

Kúpele Dudince sú zamerané predovšetkým na liečbu pohybového aparátu, srdcovo-cievneho systému, nervového systému a profesionálneho preťaženia.

Choroby pohybového ústrojenstva

 • Zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice
 • Reumatické ochorenia
 • Tuhnutie chrbtice
 • Bechterevova choroba
 • Mimokĺbové formy reumatizmu
 • Poúrazové stavy pohybového ústrojenstva – predovšetkým po zlomeninách, ortopedických operáciách

Choroby obehového ústrojenstva

 • Ischemická choroba srdca stabilizovaná
 • Stavy po infarktoch myokardu, bypasoch a katetrových dilatáciách koronárnych ciev
 • Stavy s vysokým krvným tlakov I. – III. štádia
 • Stavy s vrodenými alebo získanými chybami srdca a ciev
 • Stavy po operáciách na tepnách a žilách končatín

Nervové choroby

 • Stavy po zápaloch nervov, alebo nervových kmeňov
 • Bolestivé stavy zapríčinené chorobou medzistavcovej platničky alebo stavcov

Choroby z povolania

 • Manažérske choroby
 • Stavy psychosomatického vyčerpania
 • Stres